SAWARA

【around Narita airport / SAWARA Sta. / Japanese style teahouse】
INAE

【around Narita airport / SAWARA Sta. /Sake Brewery】
Tokun

【around Narita airport / SAWARA Sta. / Gift Shop】
Shoujyo