Area

【around Narita airport / SAWARA Sta. / Boat Tour 】
Burekimera

【CHIBA・KAMOGAWA】
Daisanshinseigodomaru

【CHIBA・KAMOGAWA Temple】
Tanjohji

【CHIBA ACCOMMODATIONS】
Gyosai Nagomi no Yado Sansui Hotel

【CHIBA・KAMOGAWA Aquarium】
Kamogawa Sea World

【around Narita airport / SAWARA Sta. /Sake Brewery】
Tokun

【CHIBA CHOSHI・Gift Shop】
Choshi Electric Railway Nure-senbei Station (Souvenir Shop)