Area

【CHIBA‧CHOSHI Sushi Shop】
Kikaku Sushi

【CHIBA ACCOMMODATIONS】
Ryugujo Spa Hotel Mikazuki Fujimitei

【CHIBA‧NARITA Unagi Restaurant】
Kawatoyo

【outside of Tokyo / Kimitsu Sta. / Dude ranch】
MOTHER FARM